Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

A Magyar Szauna Egyesület
 (1076 Budapest, Garay utca 9. 2. emelet 29. )
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA
(továbbiakban: Szabályzat)

 

Adatkezelési tájékoztató

A Magyar Szauna Egyesület (a továbbiakban: „Szolgáltató”) tiszteletben tartja és védi a vele a weboldalán keresztül, vagy más módon kapcsolatba kerülő személyek személyes adatait.
Jelen szabályzat kialakításakor a Szolgáltató különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi CXII. törvényt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”).
A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatbiztonság).

Adatkezelés célja

 1. Az adatkezelésének célja a szolgáltatás(ok) nyújtása. A Szolgáltatás nyújtása körében:
  1. az ügyfél / felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól való megkülönböztetése;
  2. a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;
 2. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
 3. Egyes szolgáltatások kizárólag regisztrációval vehetők igénybe, amely regisztráció során szükségszerűen, illetve egyedileg választott módon megadott személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor.

A kezelt Személyes adatok köre

 1. A Felhasználó döntése alapján megadható adat: e-mail cím, telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely, születési hely és idő.
 2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá(Adatbiztonság követelménye).                 
 3. A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Korlátozások

 1. A 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.
 2. A korábban törölt regisztrációkat rendszerünk rögzíti, újra regisztráció esetén külön megerősítés szükséges.

Adatbiztonsági, adatvédelmi intézkedések

 1. feltételek fennállta esetén tájékoztatni köteles előfizetőit és esetlegesen más érintett magánszemélyeket arról, ha a személyes adatok megsértése várhatóan hátrányosan érinti a személyes adataikat vagy magánéletüket. E tájékoztatásra adott esetben a Szolgáltató honlapján közzétett tájékoztatás útján is sor kerülhet. A Szolgáltató biztosítja az általa kezelt személyes adatok biztonságát a megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárási szabályok kialakításával.
 2. A Szolgáltató a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy a véletlen megsemmisülés ellen.
 3. A Szolgáltató az adatokat harmadik félnek nem továbbítja.
 4. A Szolgáltató külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt Személyes adatokat maga dolgozza fel.
 5. A Szolgáltató a személyes adatokat a jogosult törlés iránti kérelméig tárolja.
 6. A Szolgáltató a személyes adatok megsértését eredményező biztonsági esemény észlelése estén a vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően jár el. Az előfizetői személyes adatok megsértését jelenti az elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtásával összefüggésben továbbított, tárolt, vagy más egyéb módon kezelt vagy feldolgozott személyes adatok véletlen, vagy jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen megsemmisítése, elvesztése, módosítása, jogosulatlan felfedése, nyilvánosságra hozatala, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés. 

Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei:

Ön jogosult arra, hogy a Szolgáltató által kezelt személyes adatai

 1. kezeléséről tájékoztatást kérjen;
 2. helyesbítését kérje;
 3. törlését vagy zárolását kérje;
 4. tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen.

Ön a jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) bejelentést tenni vagy – választása szerint – a Szolgáltató székhelye szerinti törvényszékhez vagy az Ön a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni.

Az Ön jogaival és jogorvoslati lehetőségeivel kapcsolatban a fent hivatkozott dokumentumok részletes tájékoztatást nyújtanak.

További tájékoztatás:

Ön a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban további információt kérhet az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen, valamint a 1076 Budapest, Garay utca 9. 2. emelet 29.  postacímen.

 

Magyar Szauna Egyesület

1076 Budapest, Garay utca 9. 2. emelet 29. 


© Magyar Szauna Egyesület 2020 Minden jog fenntartva.